ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ จัดอบรม Cyber Security Awareness โดย อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness)  ประจำปี 2563 ขึ้น  

 

เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 10-12:00 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่