ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

เอสดีแวนของฟอร์ติเน็ตได้รับการรับรองมาตรฐานโลก MEF 3.0 SD-WAN

Fortinet(R) (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ครบวงแบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศในวันนี้ว่า โซลูชั่นการเชื่อมโยงเครือข่ายซีเคียวเอสดีแวน (Fortinet Secure SD-WAN) ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเครือข่ายเบ็ดเสร็จในตัวได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน MEF 3.0 SD-WAN Services ที่ออกโดย MEF (Metro Ethernet Forum) ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานกลางในการกำหนดเทคโนโลยีต่างๆ ของเอสดีแวน และช่วยทั้งผู้จัดหาเทคโนโลยีและผู้ให้บริการด้านการสื่อสารสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนว่า โซลูชันของตนเองนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอันสูงสุด ในด้านประสิทธิภาพของการทำงาน ความมั่นคงของระบบ และความคล่องตัวในระดับใด

ฟอร์ติเน็ตเป็นหนึ่งในผู้นำในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเอสดีแวนรายแรกๆ ที่ MEF ได้ให้การรับรอง ทั้งนี้ MEF เป็นสมาคมความร่วมมือระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานของบริการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายที่กระบวนการปฏิรูปดิจิทัลต้องการมากที่สุดในวันนี้   สมาคมมีองค์กรสมาชิกมากกว่า 200 องค์กรและทำงานร่วมกับผู้ให้บริการทั่วโลกมากกว่า 130 ราย  ในการทดสอบครั้งนี้ สมาคมได้มอบให้สปิเรนท์ (Spirent) พันธมิตรด้านการทดสอบชั้นนำในโซลูชั่นเอสดีแวนเป็นผู้ทดสอบและมอบการรับรองโซลูชั่นของฟอร์ติเน็ตในฐานะที่ได้ตามมาตรฐานระดับโลกด้านบริการ SD-WAN Service Attributes and Services (มาตรฐาน MEF 70)

ฟอร์ติเน็ตได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม MEF ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2017 และได้ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันแก่สมาคมเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของเอสดีแวนใหม่ต่างๆ  ซึ่งในปัจจุบันนี้ ฟอร์ติเน็ตเป็นแกนนำสำคัญในคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของแอพพลิเคชัน (MEF Applications Committee) เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับบริการประเภทเอสดีแวน (มาตรฐาน MEF 88)  นอกจากนี้ ฟอร์ติเน็ตได้รับรางวัล MEF 3.0 Proof of Concept Awards ถึง 2 รางวัล โดยรางวัลแรกในฐานะผู้พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์เอสดีแวนแยกกัน และอีกรางวัลจากการพิสูจน์ให้เห็นถึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันสำหรับบริการเอสดีแวน

เนื่องจากในปัจจุบัน องค์กรได้ขยายสำนักงานกระจายออกไปในระยะไกลหลายแห่ง และได้พัฒนาการใช้งานแอพพลิเคชั่นและเครื่องมือที่สำคัญต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายจากแบบแวน (WAN)  ไปเป็นแบบเอสดีแวน (SD-WAN) ซึ่งเอสดีแวนเป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายบริเวณกว้างสมัยใหม่ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนดการใช้งาน (Software-defined WAN)  ส่งให้เป็นการรองรับพัฒนาการของนวัตกรรมดิจิทัลและบริการใหม่ๆ ได้อีกกว้างไกล โซลูชั่นเอสดีแวนจะยกระดับศักยภาพเครือข่ายขององค์กร รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพสูงได้ตั้งแต่ MPLS และ 4G / 5G รวมถึงบรอดแบนด์ และใช้ประโยชน์จากมัลติคลาวด์ได้กว้างขึ้น จึงสามารถส่งมอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันความเร็วสูงได้ถึงสาขาต่างๆ    โซลูชั่นเอสดีแวนโดยทั่วไปยังไม่ได้รวมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยตรงขององค์กร ในขณะที่โซลูชั่นซีเคียวเอสดีแวนของฟอร์ติเน็ตมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเสร็จสรรพพร้อมในตัว จึงช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเปิดใช้งานเน็กซ์เจนเนอเรชั่นไฟร์วอลล์กับเอสดีแวนได้อย่างง่ายดาย

คุณจอห์น แมดิสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และรองประธานอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์แห่งฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า “การรับรอง MEF 3.0 SD-WAN ในครั้งนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของฟอร์ติเน็ตในการสนับสนุนต่อสมาคม MEF และยังเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของเราที่สามารถสนับสนุนผู้ให้บริการในการให้บริการเอสดีแวนที่มีการจัดการ (Managed SD-WAN services) ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ฟอร์ติเน็ตหวังว่าจะเดินหน้าสานต่อความร่ววมมือที่แข็งแกร่งของเรากับทางสมาคมในการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเอสดีแวน เพื่อสนับสนุนธุรกิจผู้ให้บริการและลูกค้าทั่วโลกต่อไป”

คุณมาร์ค โคห์น หัวหน้าฝ่ายเวอร์ชวลไลเซชันที่สปิเรนท์และเป็นตัวแทนหลักของสปิเรนท์ในคณะกรรมการของสมาคม MEF ได้กล่าวว่า “ฟอร์ติเน็ตได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำตลาดเอสดีแวนในฐานะที่มีผลิตภัณฑ์เอสดีแวนผ่านการรับรองมาอย่างดี  เราเชื่อว่าการรับรอง MEF 3.0 SD-WAN ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตลาดและเร่งการใช้งานโซลูชั่นเอสดีแวนให้เป็นที่แพร่หลายได้เร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในการเลือกผู้จำหน่ายเอสดีแวน"

คุณหนาน เฉิน ประธานแห่ง MEF ได้กล่าวว่า “การได้ใบรับรอง MEF 3.0 SD-WAN ในครั้งนี้นับเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างของฟอร์ติเน็ตในตลาดที่ดี สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถตัดสินใจเลือกโซลูชันได้อย่างชาญฉลาด เราจึงขอแสดงความยินดีกับฟอร์ติเน็ตที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการในการปฏิรูปเครือข่ายแวนของลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มเอ็นเตอร์ไพร้สอย่างเข้มแข็งตลอดมา”