ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ง Upskill เตรียมพร้อมคนไอทีย่านฝั่งธนบุรี

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ง Upskill เตรียมพร้อมคนไอทีย่านฝั่งธนบุรี ล่าสุดจับมือกลุ่ม Zabbix in Thailand สนับสนุนกิจกรรมปั้นคนเก่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ    

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนาม MOU กับกลุ่ม Zabbix in Thailand เพื่อสร้างโอกาสและความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ครบ 3 ด้าน คือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัย บุคลากรและนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ผ่านรูปแบบของการศึกษาวิจัยและพัฒนา การจัดฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครูและนักเรีนในสถานศึกษาฝั่งธนบุรี และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ ทั้งสองฝ่ายเห็นควรร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    

Zabbix คือ ระบบดูแลเครือข่าย Network Management System, VMs และระบบคลาวด์ โดยเป็น Open Source ที่เปิดให้คนทั่วไปใช้งานได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ในประเทศไทยมีคนใช้งานจำนวนหนึ่งที่รวมตัวจัดตั้งเป็น กลุ่ม Zabbix in Thailand ขึ้น เพื่อช่วยแนะนำและแบ่งปันความรู้ในการใช้งานระหว่างสมาชิกและผู้ที่สนใจ รวมถึงมีการอบรมและพัฒนาการใช้งานให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย