ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

เอสเอพี เผยโฉมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจ รับมือความท้าทายด้านซัพพลายเชนและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ในยุคหลังโควิด-19

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หลายๆ องค์กรจึงได้หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยบริหารจัดการประสบการณ์ของพนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ให้ดียิ่งขึ้น  เอสเอพี เอสอี  (NYSE: SAP) ได้เล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมากกว่าเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ พร้อมประกาศช่วยองค์กรธุรกิจเพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบซัพพลายเชน รวมถึงระบบการทำงานในแต่ละอุตสาหกรรม บน Business Network ของเอสเอพี โดยใช้ความยั่งยืนเป็นตัววัดความสำเร็จทางธุรกิจ  ที่งาน SAPPHIRE NOW(R) Converge งานแสดงเทคโนโลยีประจำปีสำหรับลูกค้า ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563

โธมัส ซาวเออร์ซิก คณะกรรมการบริหาร ด้าน SAP Product Engineering ของ SAP SE กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการเพิ่มความคล่องตัว (agility) และเพิ่มความยืดหยุ่น (resiliency)  ในภาวะวิกฤติโควิด-19 เป็นไปอย่างเฉียบขาด  ในขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจในปัจจุบันยังต้องรับมือกับสภาวะแวดล้อมและภาพรวมตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันแบบ hyperconnected ด้วยเช่นกัน เราเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงนำเสนอทางเลือกใหม่เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ให้องค์กรสามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจได้ เรามั่นใจว่าด้วยกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญ ชุดโซลูชัน และพาร์ทเนอร์อีโคซิสเต็มส์ของเอสเอพี จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็น อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ อย่างแท้จริง”

Climate 21

ภายในงาน เอสเอพีได้เปิดตัวโปรแกรม Climate 21 ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่ต้องการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม กลยุทธ์เดินหน้าสู่อนาคตของเอสเอพีในอีกหลายปีข้างหน้า จะเน้นการสร้างความร่วมมือเชิงนวัตกรรมกับพาร์ทเนอร์ โดยผนวกกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปในทุกโซลูชันของเอสเอพี สนับสนุนให้ลูกค้ามีความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ประเมินผล ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงปลายทาง  แอพพลิเคชัน SAP(R) Product Carbon Footprint Analytics เป็นโซลูชันแรกของโปรแกรม Climate 21 ที่เปิดให้บริการโดยแอพจะดึงข้อมูลจาก SAP S/4 HANA(R) และแหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆ จัดการคำนวณข้อมูลเหล่านี้บนโซลูชัน SAP Analytics Cloud ช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และช่วยให้สามารถวางแนวทางสำหรับการวิเคราะห์และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่อไป[1]

Industry Cloud

องค์กรที่เป็น อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ นั้น นอกจากที่จะต้องมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจปัจจุบัน ได้แล้วนั้น ยังต้องสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขยายฐานรายได้และศักยภาพในการเติบโต ได้ในขณะเดียวกัน  เอสเอพี จึงได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ นำเสนอโซลูชัน Industry Cloud เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของชุดโซลูชัน intelligent suite จากเอสเอพี และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหลักของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

โซลูชัน Industry Cloud ของเอสเอพี เป็นโซลูชันเฉพาะด้านที่ตรงความต้องการของพาร์ทเนอร์และผู้ใช้งาน โดยจะถูกสร้างขึ้นภายใต้ Business Technology Platform และใช้ open API framework, open process model, open domain model เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน โซลูชันนี้สามารถทำงานร่วมกันกับชุดโซลูชัน Intelligent suite ของเอสเอพีได้ ทำให้นักพัฒนาสามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้นักพัฒนายังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI, IoT และเทคโนโลยีขั้นสูงของเอสเอพี เพื่อเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดคุณค่าทางธุรกิจได้ โซลูชั่นนี้จึงทำให้การดำเนินงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เอสเอพี เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับการจัดการซัพพลายเชน

เอสเอพี นำเสนอแนวคิด Industry 4.Now ที่ผนวก นวัตกรรมต่างๆ สำหรับซัพพลายเชน ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการดำเนินการ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ปรับระบบการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น โดยองค์กรธุรกิจสามารถปรับใช้นวัตกรรมเหล่านี้ เพื่อช่วยในการออกแบบและสร้างสินค้าและสินทรัพย์ ที่มีความชาญฉลาด สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากเซนเซอร์ในซัพพลายเชนได้  การใช้นวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยลูกค้าให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของอุตสาหกรรม 4.0 จากเดิมที่โฟกัสเพียงแค่การทำงานสายการผลิตในโรงงานเป็นสำคัญแทนที่ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างรอบด้าน เทคโนโลยีภายใต้ Industry 4.Now จะช่วยให้องค์กรสามารถสรรค์นวัตกรรมที่ต้องการ รวมถึงจัดเก็บชุดข้อมูลดิจิทัลของสินค้าและสินทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นตลอด lifecycle เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์กลับสู่กระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่การออกแบบจนถึงการดำเนินงาน ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และการคาดการณ์ล่วงหน้า จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีการตัดสินใจทางธุรกิจดียิ่งขึ้น ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มรายได้ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอสเอพี ชูกลยุทธ์ Unified Business Network

เอสเอพี ชูกลยุทธ์การสร้าง network of intelligent enterprises หรือการสร้างเครือข่ายองค์กร อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์

เพื่อช่วยปรับกระบวนการทางธุรกิจภายในองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล ทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการซัพพลายเชน ทำให้เห็นภาพรวมของการทำงานในซัพพลายเชนตั้งแต่  การออกแบบ, การวางแผน, การจัดหา, การจัดซื้อ, การผลิต ไปจนถึง การขนส่งและการจัดการด้านสินทรัพย์  โดย เอสเอพีจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ จากระบบ ERP และระบบเครือข่ายที่ได้รับความนิยม อาทิ ระบบเครือข่ายของ Ariba(R), SAP Asset Intelligence Network, SAP Logistics Business Network รวมถึงโซลูชัน SAP Fieldglass(R) เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึง collective intelligence หรือข้อมูลเชิงลึกรวม บน Business network เปิดนี้ได้

ปัจจุบันมูลค่าทางการค้าที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายธุรกิจ B2B ของเอสเอพีคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  เอสเอพีพร้อมเดินหน้าพัฒนาให้ระบบซัพพลายเชนขององค์กรมีความยืดหยุ่นและยั่งยืน พร้อมพลิกโฉมโมเดลธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวพร้อมรับมือ global disruption ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชม  SAP News Center  และติดตาม เอสเอพี บนทวิตเตอร์ได้ที่  @sapnews.

เกี่ยวกับ เอสเอพี (SAP)

ในฐานะบริษัทด้านคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย SAP HANA(R) เอสเอพี เป็นผู้นำตลาดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นระดับองค์กร ที่ได้ช่วยเหลือองค์กรขนาดต่างๆในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น โดย 77% ของรายได้จากการทำธุรกรรมของโลกนั้นเกิดขึ้นบนระบบของเอสเอพี นอกจากนี้เทคโนโลยีแมชชีน เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงของเอสเอพี ช่วยเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าให้เป็นอินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอสเอพีช่วยให้ผู้คนและองค์กรเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เราลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างที่ต้องการและต่อเนื่อง ชุดแอพพลิเคชั่นและบริการครบวงจรของเอสเอพี ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐกว่า 437,000 ราย สามารถทำกำไร ปรับตัว และสร้างความแตกต่างได้ ด้วยเครือข่ายลูกค้าพาร์เนอร์ พนักงาน และผู้นำทางความคิดที่มีอยู่ทั่วโลก เอสเอพีช่วยให้โลกดำเนินงานได้ดีขึ้นและปรับปรุงชีวิตของผู้คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sap.com