ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

คณะ ICT ม.มหิดล ขอแจ้งเลื่อนการอบรม scratch รุ่นที่ 2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ทางคณะ ICT ม.มหิดล ขอแจ้งเลื่อนการอบรม scratch รุ่นที่ 2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร
- โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ
- E-mail:sujira.rat@mahidol.edu หรือ
- เว็บไซต์ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=scratch2