ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี….สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 500 ราย ลงทะเบียนออนไลน์…ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี จำนวน 500 ราย ได้แก่ ตรวจฟัน, อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ซ่อมฟันปลอม, ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม, รักษารากฟันฉุกเฉิน ( 1 คน / 1 การรักษา )
          ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น.
          ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
          พบกับกิจกรรม พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การบริการทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, กิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการดูแลผู้สูงอายุ
          ผู้สูงอายุที่สนใจ กรุณาศึกษาข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม และลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://dt.mahidol.ac.th ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หรือผ่าน QR Code
          ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2200-7727, 0-2200-7602 (ในวันและเวลาราชการ)