ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ไทยประกันชีวิต จับมือสมิติเวช จัด Workshop พันธุกรรมกับชีวิต ชวนลูกค้าใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข

          เพื่อมอบการดูแลและใส่ใจสุขภาพอย่างครบรอบด้าน หรือการสร้าง EcoHealth System บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลสมิติเวช จัด Workshop "พันธุกรรมกับชีวิต : บทสรุปจากภาพยนตร์ Gattaca" เพื่อเผยแพร่ความรู้ควบคู่กับการตอบคำถามผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot! ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด
          กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากลูกค้าจะได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานจากโรงพยาบาลสมิติเวชแล้ว ยังได้ฟังบรรยายหัวข้อ "พันธุกรรมกับชีวิต : บทสรุปจากภาพยนตร์ Gattaca" โดย ผศ.ดร.นายแพทย์ โอบจุฬ ตราชู เกี่ยวกับโรคและความบกพร่องทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อ-แม่ สู่ลูก อันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
          Workshop พันธุกรรมกับชีวิต เป็นการให้ความรู้แก่ครอบครัวได้ตระหนักและรับมือ หากสมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญกับโรคหรือความบกพร่องทางพันธุกรรม โดยยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Gattaca (1997) ซึ่งดำเนินเรื่องในโลกอนาคต ที่มนุษย์สามารถตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้
          ไทยประกันชีวิตมุ่งคัดสรรกิจกรรมเพื่อสุขภาพและเติมเต็มความสุขให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิดยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าสุขภาพดี มีชีวิตที่ยืนยาว อันสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือLife Solutions ของบริษัทฯ