ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

สมาคมเพื่อนชุมชน สร้างชุมชนสุขภาพดี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพตลอดปี 63

          สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตลอดปี 63 ตรวจสุขภาพชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง หวังปั้นเป็นเมืองสุขภาพดี ชุมชนดี และช่วยคัดกรองโรคอุบัติใหม่ โดยเริ่มต้นปีด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ วัดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
          นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า ความตั้งใจของสมาคมเพื่อนชุมชน นั่นคือ การทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญของการสร้างความสุข คือ การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต หากคนในชุมชนมีสุขภาพดี ก็เหมือนเป็นทุนในการดำเนินภารกิจในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร อสม. และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตลอดหลายปี ส่งผลให้แนวโน้มผู้ที่จะเป็นโรคกลุ่ม NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความดัน ลดลง 11.3% และ 16.3% ตามลำดับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
          หนึ่งในโครงการที่สมาคมเพื่อนชุมชนดำเนินมาตลอด 9 ปี ได้จัดทำโครงการ ในโครงการ "สุขภาพดี ชุมชนดี กับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน" เป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปี โดยออกให้บริการรักษาโรคทั่วไป ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ตรวจมะเร็งปากมดลูก สอนวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองความดันและเบาหวาน บริการทันตกรรม เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน ตรวจสมรรถภาพร่างกาย นวดแผนไทย ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ อีก อาทิ บริการตัดผม ระบายสี บริการนวดผ่อนคลายหรือนวดกดจุด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยคัดกรองโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีกด้วย นายมนชัย กล่าว
          โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 1" โดยเชิญแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ออกให้บริการ ณ วัดหนองแฟบ สำหรับชาว จ.ระยอง ที่สนใจตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมเพื่อนชุมชน โทร. 038-685-666 หรือ เฟซบุ๊กเพื่อนชุมชน