ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก (World Glaucoma Week)

          โรคต้อหินเป็นโรคที่ไม่มีสัญญาณเตือนแต่มีความอันตรายถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น ผู้ป่วยจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นโดยไม่ทันได้สังเกต จึงเป็นโรคที่ควรให้ความรู้ เพื่อที่จะรับมือและป้องกันได้อย่างทันท่วงที
          เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเรื่อง "ต้อหิน.. อันตรายที่ไร้สัญญาณเตือน ตรวจพบก่อน ป้องกันได้" โดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพตาฟรี รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่นั่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-223-1351 ต่อ 3126