ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

BHealthy Society เรื่องยา สายตรงเภสัชกร

          ส่งความรัก ความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษาการใช้ยาอย่างถูกต้อง และถูกวิธี ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานเภสัชกร BHealthy Society เรื่องยา สายตรงเภสัชกร

          BHealthy Society
          มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านสุขภาพ "ดีด้วยกัน ไปด้วยกัน" มีเป้าหมายในการสร้างสังคมเพื่อสุขภาพ เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพและยาที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ เรื่องยา "สายตรงเภสัชกร" ให้คำปรึกษาปัญหาการใช้ยาโดยตรงจาก "เภสัชกร" ยึดหลักการใช้ยาอย่างถูกต้อง และมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ใช้เทคโนโลยีด้านสื่อดิจิทัล เพื่อเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสื่อสารให้เข้าใจได้โดยง่าย เมื่อมีปัญหาเรื่องยา ไม่รู้จะปรึกษาใคร ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้แอปพลิเคชั่นกล่องถ่ายรูปส่องหรือสแกน QR Code ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line ก็สามารถพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องยากับเราได้ เรื่องยา "สายตรงเภสัชกร"