ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันไตโลก “ตระ-เตือน-ไต” พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 7.00-15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

          พบกับ 6 K-I-D-N-E-Y กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ สัญญาณเตือนความเสี่ยง เกี่ยวกับสุขภาพโรคไต เรื่องที่ทุกวัยต้องใส่ใจ

          Kidney disease + Integration เวลา 10.00-11.15 น.
          เปิดเวทีเสวนากับทีมอายุรแพทย์โรคไต ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตในประเทศไทย และการบูรณาการดูแลรักษาโรคไต ในหัวข้อ "สัญญาณเตือนป้องกันเรื่องสะเทือน"ไต" และนวัตกรรม"ฟอกไต" ประสิทธิภาพสูง พร้อมรับฟังประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคไต ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อเข้าสู่ภาวะ "ไตเสื่อมเรื้อรัง" รวมทั้งชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูงของศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

          Detection เวลา 7.00-15.00 น.
          กิจกรรมตรวจคัดกรองเพื่อค้นพบโรคไตในระยะแรกเริ่มเพื่อชะลอความเสื่อมและวางแผนการดูแลรักษา ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนในวันงาน 100 ท่านแรกรับสิทธิ์การเจาะเลือดตรวจการทำงานไต Creatinine และปัสสาวะ ฟรี ตั้งแต่เวลา 7.00-10.00 น. และรับผลพร้อมพบแพทย์เวลา 13.00-15.00 น.
          (สงวนสิทธิ์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองในเวลา 7.00-9.30 น.)
          Nutrition เวลา 11.00-12.00 น.
          แนะนำโภชนาการ รับฟังเสวนาพิเศษ "กินอย่างไร ให้ไตไม่พัง" พบกับแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ สาธิตและแนะนำเมนูพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไต
          Empowered Everyone Everywhere + Your Lifestyle
          สุขภาพไต ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยโรคไต แต่ต้องเป็นเรื่องที่คนทุกวัยต้องใส่ใจ
          พบกับกิจกรรมออกกำลังสร้างเสริมสุขภาพ และเกมสแกนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องสะเทือน"ไต"
          
          ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/A74csT1ou9ksmiD39
          กดติดตามกิจกรรม >> https://www.facebook.com/events/472911390255211/
          สอบถามข้อมูลโทร 0 2576 6833-36