ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ซิกน่า ประกันภัย ชูทางเลือกที่พร้อมช่วยให้คนไทยจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง

          บมจ. ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ร่วมส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้และเข้าใจถึงผลกระทบของความเครียดที่มีต่อร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเสนอทางเลือกเพื่อช่วยให้คนไทยจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง
          คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสภาพจิตใจของคนไทยในวงกว้าง ซิกน่าเข้าใจและมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง โดยนอกจากต้องการให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากความเครียดไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายรวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตใจ เช่น เกิดภาวะหดหู่ หรือ ภาวะซึมเศร้าแล้ว ซิกน่าอยากให้คนไทยสามารถควบคุมและจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มของเรารวมถึงพันธมิตรที่เรามี เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน"

          แพลตฟอร์มของซิกน่ารวมถึงการจับมือกับองค์กรพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งสามารถช่วยให้คนไทยสามารถควบคุมและจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย
          - แบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเครียดพร้อมออกแบบแผนรับมือและจัดการความเครียดด้วยตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์มของซิกน่าที่เรียกว่า PLAN (P คือระยะเวลาในการผ่อนคลาย L คือสถานที่ผ่อนความเครียด A คือกิจกรรมที่เพลิดเพลินทำให้ผ่อนคลายความเครียด และ N คือคนที่จะร่วมผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกัน)
          - รายการ "Jigsaw for Good Life" ซึ่งออกอากาศทางช่องทาง Podcast ของซิกน่า โดยวัตถุประสงค์ของรายการคือการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาชีวิตในทุกมิติ ผ่านการดำเนินรายการแบบสบายๆและเป็นกันเองของคุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ "นิ้วกลม" พร้อมแขกรับเชิญที่น่าสนใจหลากหลายท่าน
          - องค์กรพันธมิตรอย่าง "สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย" ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการรับฟังอย่างสร้างสรรค์ผ่านหมายเลข 02 173-6793 และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ที่กำลังอยู่ในสภาวะเครียดหรือมีความไม่สบายใจ 

          โดยซิกน่าเชื่อว่าการบูรณาการช่องการการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงคนไทยในวงกว้างจะสามารถช่วยให้คนไทยรับรู้และสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างแท้จริง เพื่อที่คนไทยจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป
          สามารถทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเครียดและวางแผนรับมือและจัดการกับความเครียดได้ที่ https://www.cigna.co.th/mystressplan/start
          เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
          ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.Cigna.co.th