ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม “Thainakarin Insure Love Open House 3”

          โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม "Thainakarin Insure Love Open House 3" โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนระดับผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศเข้าร่วมงานภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ส่องกล้องทางเดินอาหารชัดเจน ปลอดภัย" วิทยากรโดย นพ.สิทธิยศ จันทรสาขา แพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์ทางเดินอาหาร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะแพทย์ ผู้บริหาร พร้อมเยี่ยมชมและรับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการประจำศูนย์ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท (เครื่องอัลตราซาวนด์ TCD,CDUS) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3Tesla) และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Bi-Plane X-Ray System) บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562