ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

รพ.ธนบุรี 2 จัดเสวนาหัวข้อ “ มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ผู้หญิงควรรู้ ”

          คุณเรวดี ไผ่เกาะ ผู้อำนวยสายบริหาร รพ.ธนบุรี 2 และนายแพทย์รังสรรค์ ชัยเสวิกุล ผู้อำนวยการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ผู้หญิงควรรู้ เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงทุกคนหมั่นสำรวจร่างกายหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้โรคมะเร็งรังไข่พบมากเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก และได้รับเกียรติจาก พญ.ธนิฏฐา กองแก้ว แพทย์เฉพาะทางสูติ นรีเวช พร้อมดารารับเชิญ คุณไอซ์ อมีนา ร่วมเสวนาพูดคุยในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 2 โรงพยาบาลธนบุรี 2เมื่อเร็วๆ นี้