ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

INC จัดประกวดผลงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วและผลไม้อบแห้ง


          สภาอุตสาหกรรมการผลิตถั่วและผลไม้อบแห้งนานาชาติ (International Nut and Dried Fruit Council: INC) จัดการประกวดผลงานวิจัยชิงทุน 300,000 ยูโร โดยเปิดรับงานวิจัยทางคลินิก งานวิจัยทางระบาดวิทยา งานวิจัยพื้นฐาน และ/หรือ งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการบริโภคถั่วและผลไม้อบแห้งต่อสุขภาพ

          นอกจากนี้ INC ยังเตรียมจัดการประกวดผลงานด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลชิงทุน 50,000 ยูโรในเดือนตุลาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการบริโภคถั่วและผลไม้อบแห้ง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nutfruit.org/health-professionals/funding-opportunities 

          ขณะเดียวกัน INC ยังจัดแคมเปญเผยแพร่ข้อมูล "Nutfruit Power" เพื่อส่งเสริมแนวคิดการรับประทานถั่วและผลไม้อบแห้งเป็นอาหารเช้า หรือเป็นอาหารรองท้องยามเช้าเพื่อให้มีพลังรับมือกับความท้าทายในแต่ละวัน 

          ผู้ได้รับเงินทุนประจำปี 2562 

          ในการประกวดครั้งก่อนมี 4 โครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนรวม 350,000 ยูโร ได้แก่ งานวิจัยทางคลินิกว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคถั่วกับสุขภาพสมอง และงานวิจัยทางระบาดวิทยาว่าด้วยถั่วกับความคิดความเข้าใจ รวมถึงผลงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลอีก 2 โครงการ 

          ผู้ได้รับเงินทุนจากผลงานวิจัย

          - โครงการ: "ผลของการบริโภคถั่วหลายชนิดในระยะยาวต่อสุขภาพสมองของผู้สูงวัย: การให้ความสำคัญกับกลไกเบื้องหลัง" นักวิจัยหลัก: ศาสตราจารย์ Ronald Mensink จากมหาวิทยาลัยมาสทริชต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
          - โครงการ: "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคถั่ว ความคิดความเข้าใจ และโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ในผู้สูงวัย" นักวิจัยหลัก: ดร. Sze-Yen Tan จากมหาวิทยาลัยดีกิ้น ประเทศออสเตรเลีย

          ผู้ได้รับเงินทุนจากผลงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล

          - Nucis Italia โครงการ: "ถั่วและระบบโภชนาการ" 
          - Toronto 3D Knowledge Synthesis and Clinical Trials Foundation โครงการ: "การประชุมนานาชาติว่าด้วยโรคเบาหวานและโภชนาการครั้งที่ 37: การประชุมและการนำเสนอเรื่องผลไม้อบแห้งกับโรคเบาหวาน"

          ตลอดระยะเวลา 7 ปีจนถึงสิ้นปีนี้ INC จะมอบเงินทุนรวมกว่า 3.5 ล้านยูโรให้แก่โครงการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูล

          เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมการผลิตถั่วและผลไม้อบแห้งนานาชาติ (INC)

          INC คือองค์กรระดับนานาชาติที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการผลิตถั่วและผลไม้อบแห้ง สมาชิกขององค์กรประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตถั่วและผลไม้อบแห้งกว่า 800 แห่งจากกว่า 80 ประเทศ สมาชิกของ INC ครองส่วนแบ่งกว่า 85% ของมูลค่าการซื้อขายถั่วและผลไม้อบแห้งหน้าฟาร์มทั่วโลก INC มีพันธกิจในการกระตุ้นและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตถั่วและผลไม้อบแห้งทั่วโลกเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ INC ยังเป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพ โภชนาการ สถิติ ความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงข้อกำหนดและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับถั่วและผลไม้อบแห้ง

          สื่อมวลชนกรุณาติดต่อที่อีเมล communications@nutfruit.org หรือโทร. +34 977 331 416

          ติดต่อ
          International Nut and Dried Fruit Council
          Carrer de la Fruita Seca, 4
          Poligon Tecnoparc
          43204 REUS, Spain
          โทร: +34 977 331 416
          แฟกซ์: +34 977 315 028 
          อีเมล: inc@nutfruit.org 
          เว็บไซต์: www.nutfruit.org

          รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/952099/INC_Research_Grants.jpg 
          โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/841367/INC_Logo.jpg