ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

โรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School ร่วมกับ สำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดโครงการ นิทานเพื่อนรัก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมอง และความฉลาด EF สำหรับเด็กๆ

          โรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School ร่วมกับ สำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดโครงการ นิทานเพื่อนรัก
          ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดี มาเปิดประตูสู่จินตนาการ สร้างความสุขในการอ่านให้เด็กๆ กับโครงการนิทานเพื่อนรัก เพื่อช่วยคุณพ่อ คุณแม่ เลือกหนังสือนิทานอย่างไรดี ให้เหมาะสมกับเด็กตามวัย และส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ที่เอื้อให้เด็กๆทุกคน ได้มีโอกาสอ่านหนังสือนิทานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยจัดทำนิทานพัฒนาสมอง EF นิทานคุณภาพเหมาะสมกับวัย ราคาประหยัด ( ปกติราคาเล่มละ 100 ลดเหลือ 50 บาท ) คุณพ่อ คุณแม่ที่สนใจ สามารถสอบถามติดต่อสมัครเข้าโครงการณ์ได้ที่ โรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School
          ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School มีชื่อเต็มๆว่า โรงเรียนเสริมสร้างพัฒนาการสมองและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อกำเนิดขึ้นมาจากบุคคล 3 อาชีพ คือ แพทย์ วิศวกร และ คุณครู นักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก โดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่า การมีอนาคตที่ดี ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีการสร้างรากฐานที่ดีทางความคิด มาตั้งแต่เด็ก การฝึกให้เด็กมีอิสระทางความคิด ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกทดลอง รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหา รักในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องบังคับ และเมื่อเด็กมีพื้นฐานทางสมองที่ดี คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักเหตุและผล รักในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้เขา ในการเรียนรู้ขั้นสูงต่อไปอย่างมีความสุข เพราะสมองที่ถูกพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้เด็กคิดและทำได้ดีจากนิสัยของตัวเอง ไม่ใช่จากการบังคับที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ออกมาดี การใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็ก ควรเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุข และสนุก เด็กที่มีแรงบันดาลใจในการเรียน มีความสุขกับการเรียนรู้ จะส่งผลทำให้เขารักในการเรียนและโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เขารักต่อไปในอนาคต
          คุณพ่อ คุณแม่ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านคุณหมอ สาทร กรุงเทพ
          โทร. 080-383-3522 , www.doctorkidschool.com , Line: doctorkidschool