ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: “รักปอดและหัวใจ…ต้องห่างไกลบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

          นพ.เอกชัย เสถียรพิทยากุล อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และ พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี จัดแถลงข่าวเรื่อง "รักปอดและหัวใจ...ต้องห่างไกลบุหรี่" โดย รพ.กรุงเทพ ร่วมกับ รพ. หัวใจกรุงเทพ และ รพ.วัฒโนสถ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายและโทษของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมแนะเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ให้กลับมามีสุขภาพดี ณ ห้องประชุม 8D1 รพ.กรุงเทพ