ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

คุณผู้หญิง ต้องระวัง?ภัยใกล้ตัว “ มะเร็งเต้านม ”

          โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย คุณผู้หญิง ต้องระวัง‼?ภัยใกล้ตัว " มะเร็งเต้านม "
          มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง การสังเกตความผิดปกติของเต้านม และรีบทำการรักษา จะทำให้คุณมีโอกาสรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น
          มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พัฒนาจากเนื้อเยื่อเต้านม อาจมีอาการแสดง ได้แก่ มีก้อนในเต้านม มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเต้านม ผิวหนังมีรอยบุ๋ม มีสารน้ำไหลจากหัวนม หรือมีปื้นผิวหนังมีเกล็ดแดง ในผู้ที่มีการแพร่ของโรคไปไกล อาจมีปวดกระดูก ปุ่มน้ำเหลืองโต หายใจลำบาก
          การดูแล ควรตรวจเต้านนมตนเอง หากท่านตรวจแล้วไม่มั่นใจ ให้ขอรับคำปรึกษาที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน หรือศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านท่าน