ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา เพื่อสนับสนุนการใช้โลหิตให้เพียงพอต่อการดูแลรักษา และรณรงค์ให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยกำหนดให้มีขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตลอดปี 2562 ตั้งแต่เวลา10.00น. – 14.00 น.บริเวณชั้น 6 หน้า Fitness First ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ