ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

โรงพยาบาลสุขุมวิท จัดตรวจวัดความดันตา ให้กับผู้สนใจ ฟรี

          ศูนย์ตา โรงพยาบาลสุขุมวิท ขอเชิญผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป เข้ารับการวัดความดันตา พร้อมรับคำปรึกษา จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ และเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคต้อหินที่ถูกต้อง ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ แผนกอายุรกรรม บริเวณ ชั้น 1B ของโรงพยาบาลฯ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-391-0011 ต่อ 859-861