ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

เกษตรฯ-อุตุฯ ชี้อากาศปิด เตือนหยุดเผาเด็ดขาด ถึง 14 มี.ค.

          นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุก 7 วัน โดยในช่วงวันที่ 8 -14 มีนาคม 2562 อากาศมีการไหลเวียนไม่ดี ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน ซึ่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และแพร่ งดเผาวัสดุการเกษตรอย่างเด็ดขาด และจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเลย ขอนแก่น อุดรธานี และหนองบัวลำภู ไม่ควรเผาวัสดุการเกษตร ทั้งนี้ เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ตลอดจนคำแนะนำในการกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรได้เพิ่มเติม ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์
0 2579 0163 และสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา 1182