ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

เตรียมพร้อมก่อนปั่นจักรยาน ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ

          การปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพประเภทหนึ่ง แต่การปั่นจักรยานที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ดี อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณ คอ หลัง หัวเข่า ตามมาได้

วิธีเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน
          1. ยืด วอร์มกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นก่อนปั่นจักรยาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การออกกำลังกายโดยไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อให้พร้อมก่อน กล้ามเนื้อจะยืดตัวอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
          2. ปรับจักรยานให้เหมาะสม โดยเฉพาะการปั่นเป็นระยะทางไกลๆ เนื่องจากสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การปรับจักรยานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการบาดจ็บได้ อาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการปรับจักรยานที่เหมาะสมกับตัวเรา
          3. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ที่สำคัญมากที่สุดคือ หมวกกันน็อก ต้องมีขนาดพอดีกับศรีษะและควรปรับสายรัดให้กระชับ เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด
          4. รองเท้าที่ใช้ไม่ควรบีบปลายมากเกินไป เพาระอาจทำให้ปวดปลายนิ้ว หรือชาปลายเท้าได้
          5. ใช้เกียร์ถูกต้อง การใช้เกียร์ที่หนักเกินไปจะทำให้ต้องออกแรงถีบมากทำให้เกิดแรงกดต่อเข่า อาจเกิดอาการเจ็บเข่าได้ จึงควรเลือกใช้เกียร์ต่ำแล้วปั่นรอบเยอะแทน เมื่อได้ความเร็วแล้วจึงค่อยปรับเกียร์เพิ่ม
          6. ไม่ควรหักโหมในขณะที่ปั่น ถ้ามีอาการเจ็บแล้วปั่นต่อไปเรื่อยๆ อาการเจ็บยังไม่หายควรหยุดปั่นทันที เพื่อตรวจเช็คสภาพร่างกาย เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น
          การเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของร่างกายของผู้ปั่น ความเหมาะสมของจักรยาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ก็จะช่วยป้องกันอันตรายหรืออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในขณะปั่นได้ หากเราดูแลรักษาร่างกายไม่ให้บาดเจ็บได้ เราก็จะสามารถปั่นจักรยานต่อไปได้อีกอย่างยาวนานเลยครับ