ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

รพ.หัวเฉียว ทุ่มงบ 60 ล้าน เปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

          โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีมาตรฐานการรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป การบริการจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หัวใจสำคัญของการพัฒนา คือทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาศักยภาพในการให้บริการเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในหลายหลายสาขา เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกระดับฐานะได้อย่างยั่งยืน ด้วยการนำผลกำไรไปพัฒนาบริการทางการแพทย์ ทั้งด้านเครื่องมือการแพทย์ การพัฒนาบุคคลด้านความรู้ ทักษะ พัฒนาด้านอาคารสถานที่ พัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รวมถึงการทำโครงการเพื่อสังคม คุณสุธี เกตุศิริ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติงบประมาณการลงทุนกว่า 60 ล้านบาท Upgrade ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 20% กล่าวคือ มีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 6 แสน รายต่อปี จากเดิมที่มีเพียง 5 แสนรายต่อปี เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการตัดสินใจ ในการรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
          น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้กำหนดให้มีการ Upgrade TrakCare จาก Version P.7 เป็น Version 2018 Phase 1 ให้เสร็จเรียบร้อยภายในไตรมาส 1 ปี 2562 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ในส่วนของแพทย์และพยาบาลมีความเชื่อมโยงกันส่งผลให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งการ Upgrade TrakCare 2018 ครั้งนี้ บริษัท InterSystem ได้เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ โดยคาดว่าในปี 2564 โรงพยาบาลหัวเฉียวจะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานของระบบในส่วนของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ มีคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและระบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทุกคนที่มาใช้บริการจากโรงพยาบาลหัวเฉียว