ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง โชว์แนวคิดด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกับการรักษาในระดับยีนของผู้ป่วยในประเทศไทย

          ดร. เอมอร โคพีร่า Chief Medical Officer โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (คนที่ 5 จากซ้าย) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการโรงพยาบาล และพูดคุยในหัวข้อ "Healthcare Market of Medical Technology and services in Precision Medicine" เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกับการรักษาในระดับยีนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 6 จากขวา) นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 2 จากซ้าย) นายแพทย์อำนวย กาจีนะ นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย (คนที่ 7 จากซ้าย) และนักวิชาการทางการแพทย์กว่า 100 คนทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Phoenix ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้