ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และท่านหลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา และพิธีสำคัญ ได้แก่ พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ พิธีเปิดรูปปั้นเถาจูกง (เทพเจ้าแห่งการค้า) สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันของสองสถาบัน และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ ม.หัวเฉียวฯ ยศเส 
          หลักสูตร วทจ. เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้นำยุคใหม่ที่ต้องการเข้าใจเรื่องจีนให้เข้าถึงแก่นการพัฒนาศักยภาพของจีน และเพิ่มโอกาสการสร้างสัมพันธภาพระหว่างไทยและจีนอย่างยั่งยืน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ คุณณภัทร สกุลหงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 099-338-2802 หรือ 02-312-6300-79 ต่อ 1546