ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

สนพ.กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี (นายจำเนียร ขาวจันทร์) เป็นประธานในการเปิดอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การสานตะกร้า (30 ชั่วโมง) โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังเขมร ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งเดิมผู้สูงอายุในหมู่บ้านวังเขมรบางส่วน มีอาชีพจักรสานเข่งจากไม้ใผ่ จึงต้องการต่อยอดทักษะที่มี ตลอดจน ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายเป็นสินค้าที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มักเดินทางมาเที่ยวในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านอีกหนึ่งช่องทาง