ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

          สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมสมาคมแพทย์ผิวหนังฯประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน เพื่อออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้โดยเริ่มต้นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มออกตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.และจัดบรรยายให้ความรู้ในเวลา 13.00-15.00 น. จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
          ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th  หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02- 716- 6857