ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

เสาวนา “มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้” ร่วมงานฟรี

          ศูนย์มะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดเสวนาเรื่อง "มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้" โดย พญ.วรวรรณ บุญรักษา (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร) เสวนาภายใต้หัวข้อ "รู้ทันมะเร็ง" และนพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์ (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา) เสวนาภายใต้หัวข้อ "มะเร็งรักษาได้" ดำเนินรายการโดยพญ.ภิรญา ใจดีเจริญ (แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์) ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกมล-กานดา ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมงานฟรี
          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 1609 ต่อการตลาดค่ะ
          นอกจากภายในงานนี้ยังพบกับ
          - กิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยพยาบาลวิชาชีพ ฟรี! (สำหรับ 100 ท่านแรกที่ร่วมงาน)
          - บูทแพคเกจคัดกรองมะเร็งในราคาพิเศษ

          สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม...ฟรี
          โทร. 0-20332900 ต่อ 5076 (การตลาด)
          สามารถสำรองที่นั่ง online ได้ที่ https://goo.gl/forms/nGHlCg6RVbLCQTmD2