ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

คณะผู้บริหารกลุ่ม รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62

          คณะผู้บริหารกลุ่ม รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นำทีมโดย นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริษัทคุณพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล กรรมการบริษัท คุณคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจกลุ่มฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ให้แก่ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 62 ที่ผ่านมา