ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

TRSC ปิดศูนย์พาพนักงานแอ่วเหนือ ร่วมกิจกรรมประจำปี 2019

          วนิดา ชันซื่อ บอสใหญ่ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ เตรียมนำทีมแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงานกว่าร้อยชีวิต ไปร่วมกิจกรรมประจำปี 2019 " ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ฅน..TRSC แอ่วเหนือฮับลมหนาว @ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ " เพื่อเสริมสร้างพลังทีม และพลังบุญร่วมกัน ตามวิถี ฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข ในโอกาสปีที่ 22 ณ จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า TRSC ปิดให้บริการในวันที่ 15 – 18 ม.ค.62 โดยจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 19 ม.ค.62 หากต้องการสอบถาม หรือปรึกษาอาการเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 081-174-1824 และ 081-174-1825 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.