ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

Gossip News: ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

          ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จับมือ รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิต ประธานชมรมลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เปิด เว็บไซต์ www.ibdthai.com ให้ความรู้เรื่องโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD) อาการและวิธีการรักษาอย่าง เข้าใจง่าย รวมทั้งเรื่องราวแบ่งปันจากประสบการณ์ของผู้ป่วยชมรม "IBD มีเพื่อน" เพื่อเป็นช่องทาง ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึง และรู้จักโรคได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562