ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ทีมกายภาพฟื้นฟู Chersery home

          การกายภาพบำบัดฟื้นฟูเป็นหัวใจของการดูแลผู้สูงวัยในการดูแลต่อเนื่อง หลังออกจาก รพ. เรามุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทการดูแล ฟื้นฟูท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ มิตรภาพและรอยยิ้ม
          เพราะผู้สูงวัย ... คือ คนสำคัญที่เรารัก เหมือนผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรา
          จากใจ ทีมกายภาพฟื้นฟู Chersery home