ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 11

          กำหนดการงานแถลงข่าว
          งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
          ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 11
          วันพฤหัสบดีที่ 10 ม.ค.2561
          เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา

          10.00 – 10.30 ลงทะเบียนสื่อมวลชน /แขกผู้มีเกียรติ รับประทานของว่าง รับของที่ระลึก
          10.30 – 10.35 การแสดงเปิดงาน 1 ชุด
          10.35 – 10.40 พิธีกร กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแขก / แนะนำงานในวันนี้
          10.40 – 11.10 พิธีกรเรียนเชิญ
          - นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
          - นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
          -นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ หน่วยงาน สำนักงาน
          สาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ
          ร่วมพูดคุยถึงการจัดงานในครั้งนี้
          *** เมื่อจบ พิธีกรเชิญทั้ง 3 ท่าน พักผ่อนทางด้านหน้าเวที
          11.10 – 11.30 พิธีกรเชิญ คุณณัฐฐา ชาญเลขา (ดารานักแสดง) ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ในหัวข้อ "คนรุ่น
ใหม่กับสมุนไพรไทยยุค 4.0"
          11.30 – 11.45 พิธีกรเชิญ ผู้บริหารร่วมเปิดกิมมิกซ์เปิดงาน / ถ่ายภาพร่วมกัน 2 ซีน
          ซีนที่ 1 ผู้บริหาร 5 ท่าน ที่ร่วมเปิดกิมมิกซ์
          ซีนที่ 2 ผู้บริหาร 5 ท่าน / ดารา/ และผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 4 ท่าน
          11.45 – 12.00 ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เพิ่มเติมท่านผู้ว่าฯ รองอธิบดี และ สสจ (บริเวณ Photo Backdrop)
          12.00 จบกิจกรรม / ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน