ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายวิชาการพิเศษ เรื่อง “How do you manage upper and lower respiratory problems?”

          โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายวิชาการพิเศษ เรื่อง "How do you manage upper and lower respiratory problems?" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หน่วยทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการและรักษาระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว