ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏานที่ประสบปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิด

          ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

          มูลนิธิสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคจำนวน 1,050,000 บาท ให้แก่นางพัชรวลี อุทยานันท์ ผู้แทนมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ซึ่งจัดทำโครงการผ่าตัดหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเด็กภูฏาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยโรงพยาบาลราชวิถีดำเนินการผ่าตัดรักษาเด็กภูฏานที่ประสบปัญหาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า
          (จากซ้ายไปขวา : ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นางพัชรวลี อุทยานันท์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย ศ.วุฒิสาร ตันไชย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คุณหญิงจารุวรรณ เมทะกา และดร.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร)