ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

พลังลมปราณเพื่อสุขภาพและบำบัดโรค

          ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "พลังลมปราณเพื่อสุขภาพและบำบัดโรค" โดย วิทยากร ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ผู้เชี่ยวชาญฝึกพลังลมปราณเพื่อสุขภาพ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.
          สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่าน
          โดยส่ง ชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทร
          ส่งมาที่ E-mail : healthkm.training@gmail.com หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ 094-095-1635
          Line : Folkdoctor, Facebook : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, www.doctor.or.th
          จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน