ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

          สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสังคม ได้จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ ในการตรวจและรักษาโรคผิวหนัง ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแห่งแรก ประจำปี 2561 นี้ โดยประชาชนในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางมารับบริการตรวจโรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ ได้ อาทิ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคสะเก็ดเงิน โรคน้ำกัดเท้า โรคผมร่วง เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ในเวลา 13.00 – 15.30 น. จะมีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรื่องของโรคผิวหนังทั่วไป" โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม โดยให้การรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยสลับหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ