ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: People Eye Care Foundation หรือ PECF ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดตาต้อกระจก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (4-6 พฤศจิกายน 2560)

          เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน หรือ PECF นำทีมโดย พ.ญ.รัติยา พรชัยสุรีย์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี, น.พ.เป็นเอก ธงทอง จักษุแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, พ.ญ.ปวีณา เชาวน์เกษม จักษุแพทย์โรงพยาบาลฝาง และพ.ญ.อรจิรา บูรณากาญจน์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พยาบาลและอาสาสมัครทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดตาต้อกระจก, แก้ไขปัญหาตาเข ให้กับชาวบ้าน จำนวน 127 ท่าน ณ Shwe Yatu Tipitaka Cakkhupala Eye Hospital, Htee Saung Village, Myin Mu Towership, Sagaing, Myanmar ขอบพระคุณทุกๆ การแบ่งปันของท่าน ที่ช่วยเปิดโลกให้สดใสอีกครั้ง ร่วมสร้างกุศลช่วยคนให้มองเห็น