ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“มหิดล” ผนึกกำลัง เครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรทางการแพทย์ เปิดตัวโครงการ “Exercise is Medicine”

          “มหิดล” ผนึกกำลัง เครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรทางการแพทย์ เปิดตัวโครงการ “Exercise is Medicine” ผลักดัน “การสั่งการออกกำลังกาย” สู่วงการบุคคลากรทางการแพทย์ไทยครั้งแรก 

          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลนำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา (กลาง) คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมด้วยนันทิวัต ธรรมหทัย(ขวา) ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารบริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนโครงการผนึกกำลังเครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรทางการแพทย์ เปิดตัวโครงการ“Exercise isMedicine” ครั้งแรกในประเทศไทย ผลักดัน“การสั่งการออกกำลังกาย” (Exercise Prescription) สู่วงการบุคคลากรทางการแพทย์ไทย พร้อมเร่งขับเคลื่อนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพคนไทยทั้งประเทศตั้งเป้านำร่องฝึกอบรม“การสั่งการออกกำลังกาย” แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไทย 600 คน ภายใน 2 ปี พร้อมขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
          ทั้งนี้ โครงการ “Exercise is Medicine” ดำเนินการและประสบความสำเร็จมาแล้วใน 31 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล และสิงคโปร์ โดยสอดคล้องกับพันธกิจอันมุ่งมั่นของโคคา-โคลาในการส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟกระฉับกระเฉงของคนไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มให้สมดุลกับปริมาณแคลอรีที่ใช้ไปหรือเผาผลาญออกไป

สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ:
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์ ประเทศไทย
อัมพิกา จารุสมบัติ โทร. 02-627-3501 ต่อ 114 
จิราภา ราชาสุธี โทร. 02-627-3501 ต่อ 207