ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย เรื่อง ลดอ้วนไร้พุง…ภาคีร่วมใจเพื่อนักเรียนไทยสุขภาพดี

          วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 9.00 น. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย เรื่อง ลดอ้วนไร้พุง...ภาคีร่วมใจเพื่อนักเรียนไทยสุขภาพดี จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ A B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2254-0444 ต่อ 1652