รพ.หัวเฉียว ห่วงใยสุขภาพคนที่คุณรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุ

เนื่องในวันผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหัวเฉียวห่วงใยสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก จึงได้จัดชุดตรวจสุขภาพเพิ่มความสมบูรณ์ให้ร่างกายแข็งแรง สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,470 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว