มิถุนายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รับปีใหม่ 2562 ด้วยความสุข “วิถีจิตใส ใจเบิกบาน”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง รับปีใหม่ 2562/2019 ด้วยความสุข "วิถีจิตใส ใจเบิกบาน" โดย วิทยากร อ.สุรศักดิ์ องอาจถาวร "วิถีแห่งจิตใส หัวใจเบิกบาน"- สภาวะของจิตใส และใจเบิกบานเป็นอย่างไร-จะฝึกฝนหรือทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร-ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาวะ ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา อ่านต่อ…

วันเดอร์แมน ธอมสัน เผยผลสำรวจ “เศรษฐกิจสุขภาพในประเทศไทย” ชี้สถานะการเงินส่งผลต่อความเครียดมากที่สุด เข้าสู่วังวน “จน – เครียด – ป่วย” ชี้การฝึกสมาธิ และใช้แอปสุขภาพ คือเทรนด์รักษาสุขภาพล่าสุด

วันเดอร์แมน ธอมสัน (Wunderman Thompson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดชั้นนำระดับโลกในเครือดับบลิวพีพี กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล การให้คำปรึกษา อีคอมเมิร์ซ และการให้บริการทางเทคโนโลยี เผยผลสำรวจล่าสุดจัดทำโดยกลุ่มธุรกิจ Thompson Intelligence ของวันเดอร์แมน ธอมสัน อ่านต่อ…

“บำรุงราษฎร์” คว้ารางวัล “คลิปวิดีโอสร้างสรรค์แห่งปี” จากหนังสั้นเรื่อง เพราะ “อัลไซเมอร์ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 ให้กับผู้มีผลงานสร้างสรรค์และบุคคลที่นำชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่ประเทศ เป็นแบบอย่างในการสร้างคุณค่าที่ดีให้แก่สังคม และควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อ่านต่อ…