มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “สัดส่วนชวนคิด”

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย และเป็นผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจทั้งผู้ที่เป็นเบาหวานและครอบครัวดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว กำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง อ่านต่อ…

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมโรดโชว์สุขภาพดี “Be Stong Be Healthy”

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมโรดโชว์สุขภาพดี "Be Stong Be Healthy"ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ. อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อยพบกับ นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมผ่านกล้อง ที่จะมาให้ความรู้ Smart อ่านต่อ…

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

เนื่องจากแต่ละปีมักเกิดอุบัติเหตุทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดการสูญเสียเลือด และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยเหลือและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่รุนแรงต่างๆ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย อ่านต่อ…