ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Workshop สุขภาพดี ล้อมวงเล่าเรื่องราวดีดี “วิถีคนเคยอ้วน”

ข่าวดี สำหรับคนรักสุขภาพ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ Work shop สุขภาพดี ล้อมวงเล่าเรื่องราวดีๆ..วิถีคนเคยอ้วนโดยผู้เข้าร่วมงานมีทั้งคนไข้ที่ผ่าตัดกระเพาะไปแล้ว ได้ผลดี ผู้กำลังเตรียมตัวผ่าตัด และผู้ที่สนใจไม่จำเป็นต้องผ่าตัด โดย Work shop จะจัดขึ้นเดือนละ 1 อ่านต่อ…

สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสิส เผยปี 2561 ภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 3 ราย แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล หากมีอาการไข้นานเกิน 5 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา อ่านต่อ…

เสียงเตือนจากอาการปวดเข่า

อาการปวดที่เข่า ไม่จำเป็นต้องเป็นเข่าเสื่อมเสมอไป และไม่ได้เกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น ทั้งวัยกลางคน นักกีฬา ผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยจุดเริ่มต้นอาการอาจเริ่มจากปวดหลัง ปวดก้น และลุกลามทำให้เกิดอาการปวดที่เข่า อ่านต่อ…

อาการเตือน “ภาวะสมองเสื่อม” คุณรู้หรือไม่

อาการเตือน "ภาวะสมองเสื่อม" คุณรู้หรือไม่ข้อมูลโดย : นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตรผู้ทรงคุณวุฒิทางประสาทวิทยา โรงพยาบาลธนบุรี2การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้อัตราการเกิด อัตราการตายที่ลดลง และอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นของคนไทย อ่านต่อ…