มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เวที PMAC ระดมภาคีแก้วิกฤตเชื้อดื้อยา – ไวรัสซิก้า ต่อยอดวิจัยเพื่อพัฒนาเฝ้าระวัง-ป้องกัน-ควบคุม-รักษา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ประสานงานการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพขององค์การอนามัยโลก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมย่อยคู่ขนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อ่านต่อ…

TRSC ปิดศูนย์พาพนักงานร่วมอบรมประจำปีที่พม่า

วนิดา นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงานกว่าร้อยชีวิต ไปร่วมอบรมประจำปี 2561 "สร้างพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ รวมพลังใจ ณ ดินแดนแห่งศรัทธา" เพื่อสร้างพลังบุญ และพลังทีม ตามวิถี ฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข อ่านต่อ…

Semaglutide Demonstrated Significant Reductions in Blood Sugar and Weight Compared with Dulaglutide; Results Published in The Lancet Diabetes & Endocrinology

Results from the SUSTAIN 7 trial, which investigated the efficacy and safety of 0.5 mg semaglutide compared with 0.75 mg dulaglutide and 1.0 mg semaglutide compared with 1.5 mg dulaglutide, when added to metformin, have been published in The Lancet Diabetes & Endocrinology.[1] The 40-week trial อ่านต่อ…

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ จัดงานกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ "สตรีไทย ไตStrong" ซึ่งวันไตโลกในปีนี้ตรงกับวันสตรีสากลอีกด้วย โดยจะจัดในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระเทพปฎิภาณกวี

พระเทพปฎิภาณกวี ประธานองค์การเผยแผ่ และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "ประตูสู่ชีวิตใหม่" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง โดยมี อ่านต่อ…

รพ.หัวเฉียว ขอมอบสุขภาพดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและเดือนแห่งความรัก

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอมอบสุขภาพดีดีเป็นของขวัญ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและเดือนแห่งความรัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร และชุดตรวจสุขภาพ Healthy Chinese New Year Day เพื่อดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก พร้อมรับของที่ระลึกมงคล และหมอนหัวใจ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

รพ.นครธน ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ “สุขภาพดีคูณ 2” ซื้อ 1 ได้ถึง 2 พร้อมสิทธิ์ตรวจเพิ่มในราคาพิเศษ

โรงพยาบาลนครธนต้อนรับเดือนแห่งความรัก เชิญชวนผู้รักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่เพื่อน พ่อ-แม่ หรือคู่ไหนๆ จูงมือกันมาสุขภาพดีด้วยกัน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ"สุขภาพดี คูณ 2" ในราคา 4,400 บาท ซื้อ 1 แพคตรวจได้ 2ท่าน พร้อมรับสิทธิ์ซื้อรายการตรวจเพิ่มเติมในราคาพิเศษ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 อ่านต่อ…