พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริการและการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวานระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยครั้งล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9 และมีผู้เป็นเบาหวานเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายการดูแลรักษาเบาหวานให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เป็นเบาหวานในการดูแลตัวเองการป อ่านต่อ…

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดเรียนฟรี…หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

ในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพราะประชากรมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลจากครอบครัวหรือผู้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ผิดหรือคลาดเคลื่อน จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและเกิดผลกระทบต่างๆ อ่านต่อ…

เปิดประชุมวิชาการด้านโภชนาการ 2017

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปิดงานประชุมวิชาการ แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 (BRAND’S Health Research Awards 2017) พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล นางสาวเนียจา เซวัก ผู้บริหาร บริษัท แบรนด์ อ่านต่อ…

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน “เพื่อฟันที่คุณรัก” และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน..ฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเปิดงาน "เพื่อฟันที่คุณรัก" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้าพร้อมร่วมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น อ่านต่อ…