ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี

ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.บี.แคร์ฯ อายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี!!

  • เข้ารับบริการได้ทันที โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารอนันตรา

เริ่ม 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 คลิก >>> https://bit.ly/3iRuVuL