ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

สุขุมวิท แนะตรวจสุขภาพหัวใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต

"โรคหัวใจ" โรคที่มีความซับซ้อน และอาจไม่แสดงอาการทุกครั้งไป อีกทั้งด้วยวัยที่เพิ่มขึ้น และรูป แบบการดำเนิน ชีวิตต่าง ๆ ล้วนส่งผลกับสุขภาพหัวใจของคุณ การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสุขภาพหัวใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแล ป้องกันโรคหัวใจ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และการรักษาที่ทันการ เพื่อหัวใจคุณแข็งแรง

หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ?

  1. อายุ 45 ปีขึ้นไป
  2. ไขมันสูง
  3. ความดันโลหิตสูง
  4. เบาหวาน
  5. สูบบุหรี่
  6. ภาวะอ้วน
  7. ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรืออาการอื่น ๆ ที่คิดว่าอาจเป็นอาการเสี่ยงของโรคหัวใจ ควรได้รับการตรวจสุขภาพหัวใจ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจหาภาวะเสี่ยงและสามารถรักษาหรือ ป้องกันได้ทันการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

  • Your Heart Screening Program ราคา 2,300 บาท
  • Heart Screening Program ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ : ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011 ต่อ 665, 666