ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

รพ.สุขุมวิท พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดอย่างครบวงจร

เรื่องหัวใจวางใจเรา พร้อมเชื่อมต่อทุกหัวใจด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสุขุมวิท เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางมาก ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมกับอุปกรณ์เทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สะดวก แม่นยำ และปลอดภัย

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะ เริ่มต้น จนถึงการรักษาขั้นสูงที่มีความละเอียดซับซ้อน และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รวมถึงการคัดกรองเชิงป้องกันกับทีมสหสาขา ผู้ชำนาญการให้คุณมั่นใจทุกปัญหาสุขภาพหัวใจ