ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

นักวิชาการชี้ ฝุ่น P.M 2.5 เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ แนะประชาชนป้องกันตนเอง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ป้องกันโรค

รายงานพิเศษ

นักวิชาการชี้ ฝุ่น P.M 2.5 เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ แนะประชาชนป้องกันตนเอง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ป้องกันโรค

นักวิชาการด้านฝุ่น เผย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ เป็นพาหะนำเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ แนะนำประชาชนป้องกันตนเอง สวมใส่หน้ากากอนามัยย้ำ หน้ากากผ้าก็ป้องกันได้ วอนขออย่าตื่นตระหนก เปิดรับข่าวสารจากสื่อที่เชื่อถือได้และเข้าใจสถานการณ์

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในขณะนี้ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลกับโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งในเขตภาคเหนือตอนในหลายจังหวัดยังประสบปัญหาไฟป่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ p.m 2.5 ในสภาพอากาศเกินมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งทางนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก เปิดข้อมูลการศึกษาวิจัยเชื่อว่าอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กจะเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่กระจายของเชื้อโรคบางชนิดได้

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า(ประยุกต์) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ผู้คร่ำหวอดในวงการศึกษาวิจัยด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กและหนึ่งในทีมพัฒนาหน้ากากผ้านาโน win-mask ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า “จากการศึกษาวิจัยด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM.2.5 พบว่า มีเชื้อโรคบางชนิดที่ไม่ได้แพร่กระจายจากสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่อนุภาคอนาดเล็กของเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสยังสามารถเกาะกับอนุภาคขนาดเล็กของฝุ่นและเข้าสู่ร่างกายได้ซึ่งโดยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่แพร่กระจายในอากาศมีอยู่จำนวนมาก และเมื่อเชื้อไวรัสที่เกิดจากการไอหรือจามของผู้ที่มีเชื้อไวรัสในร่างกาย อนุภาคขนาดเล็กของเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคเหล่านี้สามารถไปเกาะกับอนุภาคขนาดเล็กของฝุ่นแล้วเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้  จึงจะสังเกตได้ว่าช่วงที่ฝุ่นน้อย การระบาดก็ต่ำไปด้วย หรือในช่วงที่เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก โรคติดเชื้อก็ยังสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน”

“ทั้งนี้ จึงอยากฝากเตือนประชาชนว่าขออย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าการป้องกันเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้ว หากเกิดสภาวะที่มีโรคระบาดหรือมีค่าฝุ่นที่สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการป้องกันตนเองโดยอุปกรณ์การป้องกันสิ่งไหนที่เราพอหาก็พึงหาไว้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีติดตัวไว้ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในสภาวะเช่นนี้ ประชาชนทั้งในภาคเหนือและในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก ก็สามารถป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันทั้งฝุ่นและป้องกันโรคติดต่อด้วย ซึ่งหน้ากากอนามัยก็สามารถสวมใส่ได้ทั้งแบบผ้าและแบบ Surgical mask และสุดท้ายอยากให้ทุกคนเลือกรับข่าวสารจากหน่วยงานหรือจากสื่อที่เชื่อได้ อย่าตื่นตระหนกแต่ให้อยู่แบบมีสติและต้องอยู่อย่างเข้าใจเราก็จะผ่านพ้นสภาวการณ์เช่นนี้ไปได้” รศ.ดร.พานิช กล่าวทิ้งท้าย